Protiradonové pásy

Radon je radioaktivní plyn, nejde cítit ani vidět a vzniká štěpení uranu, který se nachází v geologickém podloží stavby. Geologické podloží v Česku obsahuje uran ve zvýšené míře, a proto patříme celosvětové k zemím s nejvyšší koncentrací vzniklého radonu v půdě.

Nejprodávanější pásy proti radonu jsou VELBIT RADON SBS 4, Sklodek 40 Special Mineral


 

Před zahájením projektu stavby je nutné vždy provést na stavebním pozemku měření koncentrace radonu a zatřídění typu zemin v podloží. Na základě zjištěných skutečnosti se zatřídí pozemek do kategorie s nízkým, středním nebo vysokým radonovým indexem.

Při dodržení určitých podmínek lze jako radonovou izolaci použit asfaltový hydroizolační pás, který tak při izolaci spodní stavby objektu bude plnit dvě funkce ochrany (proti vodě a radonu). Předpokladem je volba typu asfaltového pásu o dostatečné tloušťce, pevnosti a trvanlivosti, aby pás spolehlivě odolával možným namáháním, kterým je v konstrukci vystaven v průběhu životnosti stavby a nedošlo tak k jeho popraskání (či přetržení) a ztrátě funkčnosti jako izolace proti radonu. Proto je doporučeno volit asfaltové pásy o vyšších pevnostech s SBS modifikovanou asfaltovou směsí, která je elastická, má mnohonásobně delší životnost než oxidovaná asfaltová směs, a v průběhu životnosti stavby je tím nejvíce eliminována možná ztráty funkčnosti asfaltového pásu.

Pro střední radonový index pozemku je doporučeno použit asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, která vykazuje vysokou pevnost. Používají se i asfaltové pásy s nosnou vložkou z hliníkové fólie, která je nakašírovaná na skleněné rohoži. Tento typ nosné vložky zabraňuje pronikání radonu nejvíce ze všech ostatních typů nosných vložek.

Pokud je koncentrace radonu vyšší, než je rozmezí přípustné koncentrace dle typu zeminy, anebo je-li v kontaktním podlaží s podložím instalováno podlahové vytápění, musí se dle požadavku normy ještě navíc provést dodatečné odvětrání podloží nebo instalovat ventilační vrstvu do skladby podlahy.

 
148
1491148149

Stránka 1 z 1 - 1 položek celkem