Asfaltové pásy

Asfaltový pás

Asfaltový pás je nejdéle ověřený materiál v praxi, který se používá pro stavební hydroizolace. Provedení izolace z asfaltových pásů je jedna z nejbezpečnějších variant s nejdelší životností.


Modifikovaný asfaltový pás

Tento speciální pás se neustále vyvíjí a zlepšují se jeho parametry. Posouvá se stupeň modifikace množství kaučuku v asfaltové směsi (SBS) a využívají se různé typy nosných vložek, podle účelu použití.

 Asfaltové pásy jednoznačně ovládly trh stavebních hydroizolací, zajišťují ochranu stavby před vodou, vlhkostí a proti radonu. Tomu napomáhají vynikající vlastnosti modifikovaných asfaltových pásů na bázi SBS, nejčastěji používané u plochých střech.

 Mezi asfaltové pásy řadíme lepenky, které se používají na provizorní zakrytí, dále jako podkladní a separační vrstva ve stavebních konstrukcích. Klasické asfaltové pásy také označované oxidované pásy jsou nejčastěji používané hydroizolační materiály hlavně pro jejich funkčnost a příznivou cenu. Z minulosti známe tyto pásy pod označením IPA nebo lepenka IPA. Kompletní námi nabízený sortiment doplňují speciální pásy, mezi které patří samolepící pásy a jednovrstvé systémy. V naší nabídce naleznete rovněž speciální protiradonové pásy, parozábrany a protipožární pásy.

 

Pásy musí být skladovány ve svislé poloze i po vyjmutí z paletového balení (s osou kolmo k podlaze).Při menším počtu kusů lze asfaltové pásy přepravovat v leže a po doručení pásy znovu umístit do svislé polohy. Výrobek musí být při skladování chráněn proti mechanickému poškození, přímému slunečnímu záření a jiným zdrojům tepla.Případné mírné deformace pásu neovlivní jeho funkčnost .

 
94
250194250
Značky
Barva posypu
Druh posypu
Nosná vložka
Ostatní parametry
Typ asfaltu
Účel použití

Stránka 1 z 1 - 7 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 7 položek celkem