Asfaltové pásy

ASFALTOVÝ PÁS

Asfaltový pás je nejdéle ověřený materiál v praxi, který se používá pro stavební hydroizolace. Provedení izolace z asfaltových pásů je jedna z nejbezpečnějších variant s nejdelší životností. Prodáváme kvalitní asfaltové pásy od rakouského výrobce BÜSSCHER & HOFFMANN.


ASFALTOVÉ PÁSY

Asfaltové pásy jednoznačně ovládly trh stavebních hydroizolací, zajišťují ochranu stavby před vodou, vlhkostí a proti radonu. Tomu napomáhají vynikající vlastnosti modifikovaných asfaltových pásů na bázi SBS jako je elasticita, lepivost k podkladu a dlouhá životnost. Nejčastěji se tyto pásy využívají u plochých střech.

Mezi asfaltové pásy řadíme lepenky, které se používají na provizorní zakrytí, dále jako podkladní a separační vrstva ve stavebních konstrukcích. Klasické asfaltové pásy také označované oxidované pásy jsou nejčastěji používané hydroizolační materiály hlavně pro jejich funkčnost a příznivou cenu. Z minulosti známe tyto pásy pod označením IPA nebo lepenka IPA. Kompletní námi nabízený sortiment doplňují speciální pásy, mezi které patří samolepící pásy a jednovrstvé systémy. V naší nabídce naleznete rovněž speciální protiradonové pásy, parozábrany a protipožární pásy.

MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS

Tento speciální pás se neustále vyvíjí a zlepšují se jeho parametry. Posouvá se stupeň modifikace množství kaučuku v asfaltové směsi (SBS) a využívají se různé typy nosných vložek, podle účelu použití.

SKLADOVÁNÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ

Pásy musí být skladovány ve svislé poloze i po vyjmutí z paletového balení (s osou kolmo k podlaze).Při menším počtu kusů lze asfaltové pásy přepravovat v leže a po doručení pásy znovu umístit do svislé polohy. Výrobek musí být při skladování chráněn proti mechanickému poškození, přímému slunečnímu záření a jiným zdrojům tepla. Případné mírné deformace pásu neovlivní jeho funkčnost .

 
70
22381702238
Značky
Barva posypu
Druh posypu
Nosná vložka
Typ asfaltu
Účel použití

Stránka 1 z 1 - 30 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 30 položek celkem