Montážní návod Steinbalu

 

 

 

Montážní návod

Pro kamenné obklady STEINBLAU, které jsou vhodné pro obkládání zdí a stěn ve vnitřních i venkovních prostorech.

Obkladový kámen STEINBLAU se vyrábí metodou odlévání do forem ze speciální betonové směsi nebo syntetické sádry a jejich probarvením. Produkty mají následující vlastnosti. Různorodá struktura, odstíny charakteristické pro daný typ výrobku, jemná bodová zabarvení, estetické a dekorativní provedení. V rámci jedné výrobní šarže jsou možné rozdíly v barvách. Před montáží se ujistěte, zda je barevné provedení správné a odpovídá předpokládanému zabarvení v ploše.

Montáž obkladových kamenů je snadná ale doporučujeme dodržet následující pokyny.

Změřte plochu, na kterou chcete instalovat kamenný obklad a spočítejte množství obkladu, které budete potřebovat. Nezapomeňte, že je nutné přidat cca 10% na prořez. Práci si můžete usnadnit tím, že si zakoupíte u většiny typů výrobků předem již vyrobené kamenné rohy. Podklad na který budeme instalovat obkladový kámen musí mít dostatečnou nosnost.

Stavební chemie

K instalaci obkladového kamene budete potřebovat penetrační nátěr, lepidlo a impregnaci.

Spotřeba penetračního nátěru je cca 100 g/m² , podle typu podkladu a jeho nasákavosti.

Spotřeba samotného lepidla je přibližně 5 kg/m²

Spotřeba konečné ochranné impregnace cca 1–2 dcl/m².

Příprava podkladu pro instalaci obkladového kamene

Podkladová plocha musí být suchá, bez nečistot a prachu, mastnoty, zbytku barev a starých nátěrů. Obkladové kameny můžete instalovat na beton, pórobeton, sádrokarton, cihly, tvárnice a další, které mají dostatečnou únosnost. Podklad musí být stabilní a přenášet zatížení kamenného obkladu.

Zateplené zdivo může vyžadovat dodatečné zesílení, které vám vypočítá statik nebo projektant.

Na podkladovou plochu je nutné nanést penetrační nátěr, který snižuje nasákavost a zvyšuje přilnavost lepidla na obkladové kameny. Můžete to provést štětkou, válečkem nebo rozprašovačem. Instalovat obkladové kameny na staré nátěry barev, akrylové omítky, sádrové stěrky, emulzní barvy se nedoporučuje.

Schéma pokládky kamenného obkladu STEINBLAU

Jednotlivé obklady by se mněly většinou překládat v jedné třetině délky, čímž dosáhneme nejlepšího efektu celistvosti kamenného obkladu. Úprava řezáním u jednotlivých řad nad sebou se provádí podle následujícího schématu:

 

Instalace obkladových kamenů

Montáž cihlových obkladů není složitá. U většiny produktu firmy STEINBLAU se realizuje montáž obkladových kamenů „na styk“ a neprovádí se dodatečné spárování. Tento způsob pokládky odstraňuje používání spárovacích malt a šetří náklady a čas.

Před instalací lepením první řady kamenných obkladů si za pomocí vodováhy, znázorněte kontrolní rysku, která musí být v rovině. V případě obkladu včetně rohů, lepí se jako první a od nich navazuje obklad v ploše. Vždy se provádí instalace kamenných obkladů odspoda nahoru. Jednotlivé obklady vybírejte z několika balení současně, aby se odstíny rovnoměrně rozložily (promíchaly) a zároveň zajistili dobrou návaznost struktury profilu. Jednotlivé kamenné obklady je možné zakracovat (řezat) za pomocí brusky s diamantovým kotoučem na beton. Sádrový kamenný obklad lze řezat pilou na dřevo. Po instalaci max. 5 řad proveďte přerušení pokládky alespoň po dobu 12hod.

Teplota prostředí během lepení kamenných obkladů by měla být větší než 5 °C a nižší než 35 °C, přibližně po dobu 48hod. Před lepením je nutné odstranit všechny nečistoty a nerovnosti ze zadní strany obkladového kamene. Lepidlo nanášejte za pomocí ocelového hladítka se zubem na nanášení lepidla (6 mm nebo 10 mm) a potom rovnoměrně dotlačte obkladový kámen ke stěně. Nadměrné množství lepidla odstraňte špachtlí. Pokud se někde lepidlo vytlačilo a znečistilo kamenný obklad, nechte ho zaschnout a následně šetrně mechanicky odstraňte tak, abyste obklad nepoškodili a dočistěte vodou.

Impregnace obkladového kamene po instalaci

Doporučujeme do 14 ti dnů po ukončení prací (instalace obkladového kamene) aplikovat impregnační nátěr, který obklady chrání před vlhkostí, znečištěním a fixuje jejich barvu. Impregnační nátěr není třeba ředit. Pomocí válečku, štětce, kartáče nebo rozprašovače naneste na kamenný obklad dvě vrstvy hned po sobě tak, aby první nestihla ještě zaschnout.

Doporučujeme používat stavební chemii od firmy STEINBLAU tzn. penetrační nátěr, lepidlo a impregnaci. V případě použití stavební chemie od jiných výrobců je nutné se řídit pokyny, které jsou uvedené v technickém listu daného výrobce.

Ostatní upozornění

  1. Firma STEINBLAU nenese odpovědnost za nesprávnou montáž dlaždic na stěně. Reklamace týkající se barev nejsou po montáži dlaždic brány v úvahu.

 

  1. Nepatrné rozdíly v rozměrech a barvách vyplývají z ručního charakteru výroby a dodávají stěně přirozený vzhled.

 

  1. Výrobce v případě reklamace nebere v úvahu rozdíl v barvě materiálů dokoupených později.

 

  1. Veškeré informace týkající se montáže jsou všeobecné a nezohledňují konkrétní podmínky na místě montáže. V případě pochybností je třeba poradit se s odborníky.

 

DEKLAROVANÉ VLASTNOSTI VÝROBKU

Základní charakteristika

    Užitkové vlastnosti

Harmonizovaná technická specifikace

Obklad z betonu

Třída pevnosti 30/37

            PN-EN 14992+A1:2012

PN-EN 13369:2013-09

Pevnost v tahu a ohybu

≥2,0(MPa)

Třída hustoty

1,8

Tolerance rozměrů

Klasa A(±3mm)

Reakce na oheň

Eurotřída A1

   Koeficient propustnosti vody

µ = 5/15

Stabilita rozměrů pod vlivem

vlhkosti a sušení.

Smrštění v důsledku vysychání

(uvnitř/venku)

0,60/0,34 (mm/mm)

Izolace od přímého zvuku

šířeného vzduchem

  Hustota brutto ≤1800KG/m3

Odolnost pro zmrazování a

rozmrazování za účasti

odmrazovacích prostředků

< 0,6 kg/m2

 

Další informace naleznete na webových stránkách výrobce: www.steinblau.com