Modifikovaný asfaltový pás VELBIT BASE PV S4 -25 (role/7,5 m2)

Neohodnoceno
 

Modifikovaný asfaltový pás (SBS) 4mm tlustý s vložkou z polyesterového rouna.Povrchovou úpravu tvoří jemnozrný minerální posyp.Pás se používá jako, podkladní vrstva ve střešních skladbách, Hydroizolace podzemních částí staveb a podzemních objektů, Ochrana staveb proti radonu z podloží.Stupeň modifikace je do -25 CO

Dostupnost Skladem u výrobce
Měrná cena 16,13 Kč / 1 m2
121 Kč / m2
100 Kč bez DPH
   
Kód produktu 1973
Kategorie Asfaltové pásy
 

1. ÚČEL POUŽITÍ

1. 1. Hydroizolace střech. Pás se používá ve střešních skladbách jako podkladní vrstva jednovrstvých
a vícevrstvých aplikací a i pod těžkou ochranu (dlažba, štěrk, ..) a dále jako parozábrana.

1. 2. Hydroizolace podzemních částí staveb a podzemních objektů i proti tlakové vodě - typ T. Pás se
navrhuje jednovrstvě proti zemní vlhkosti a jako vícevrstvá skladba proti podpovrchové a tlakové
vodě a dále jako parozábrana. U izolací proti tlakové vodě vhodné kombinovat s pásy o vyšší
pevnosti.

1. 3. Ochrana staveb proti radonu z podloží. Pás je možné použít jako protiradonovou ochranu.

2. ZPŮSOB POUŽITÍ


Pásy se především zpracovávají natavováním zásadně celoplošně na pevný podklad (označení pásu -
typ S svařitelný) nebo se mechanicky kotví celoplošně nebo ve zvětšeném přesahu. Minimální teplota
ovzduší i vlastního pásu při zpracování je -5 °C. Velikost příčných a podélných přesahů min. 100 mm
pro spodní stavbu a min. 80 mm pro střešní aplikace.
5. SLOŽENÍ PÁSU

5. 1. Úprava horního povrchu pásu. Jemnozrnný minerální posyp.

5. 2. Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou. Směs asfaltu modifikovaného elastomery (kaučukem typu
SBS) s minerálními plnivy.

5. 3. Nosná vložka. Nosná vložka z polyesterového rouna.

5. 4. Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou. Směs asfaltu modifikovaného (kaučukem typu SBS) s
minerálními plnivy.

5. 5. Úprava dolního povrchu pásu. Lehce tavitelná polymerní folie.

6. BALENÍ, ZNAČENÍ, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

6. 1. Balení. Pásy se dodávají v rolích o rozměrech 1 m x 7,5 m. Role jsou zabezpečeny proti rozbalení
vhodným způsobem pomocí balicích pásek. Výrobky se dodávají na paletách fixovaných ve vertikální
poloze.

6. 2. Značení. Údaje o výrobku jsou uvedeny na obalu (balicím pásku) nebo na identifikačním štítku,
případně jejich kombinací a splňují požadavky příslušných norem.

6. 3. Doprava. Doprava rolí se provádí ve vertikální poloze v uzavřených dopravních prostředcích.
Přepravu v nekrytých dopravních prostředcích lze provést pouze v tom případě, že výrobky jsou
přepravovány na paletách zabezpečených smršťovací fólií.

6. 4. Skladování. Role se skladují ve vertikální poloze na paletách. Role musí být chráněny před
přímými povětrnostními vlivy, před slunečním zářením a jinými zdroji tepla, které by mohly způsobit
jejich deformaci. Stohování není povoleno. Výrobce doporučuje zpracovat materiál do 12 měsíců od
expedice zboží.

6. 5. Záruka. Záruka na funkčnost 10 let

Podobné produkty

Hmotnost 44 kg
Druh posypu Minerální jemnozrnný
Ostatní parametry Proti radonu
Typ asfaltu Modifikovaný
Účel použití Podkladní pásy, Parozábrany
Typ pásu podkladní , proti radonu, parozábrana,hydroizolace
Montáž natavení
Asfaltová směs modifikovaná (SBS)
Horní úprava minerální jemnozrnný posyp
Spodní úprava PE fólie
Tloušťka 4 mm
Rozměr role 1x7,5 m
Pevnost v tahu (podélná/příčná) 800/600 (N/50 mm)
Tažnost (podélná/příčná) 40/40 (%)
Ohebnost za nízkých teplot -15 °C
Stékavost 100 °C
Propustnost vodních par 20 000
Hmotnost role 44 kg
Plocha v balení 7,5 m2